Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

41 - Gøran F. Breivik

Bli kompis med trusselaktørene dine

 
41_Goran_Breivik.jpg

SPOR

Incident respons

Hvor?

Kinoen sal 1

NÅR?

Tirsdag, 12:00-12:30


 

Gøran F. Breivik, Konsulent, Transcendent Group

Om Foredraget

Trussel-aktører utnytter sårbarheter i din sikring for å tilegne seg dine verdier. Hvor stor eller liten denne risikoen er avhenger av flere forhold. 1. hvilke verdier du har. 2. hva sikringstilstanden din er, og 3. hvem trussel-aktøren er. Hvilken motivasjon har hen for å tukle med dine verdier? Hvor flink er hen? Ved å bruke litt OSINT («Open Source Intelligence») til å forstå aktuelle trussel-aktører, kan vi beskrive dem på en folkelig måte via personas-konseptet, altså beskrive noen personas og deres mer eller mindre «onde» brukerhistorier, og «invitere» dem med på arbeidet med egen grunnsikring. Du får møte «Karsten Kriminell», «Hanne Hacktivist», «Petra Prosjektleder», med flere.

Om foredragsholderen

Med en bakgrunn i programvaresikkerhet, ti år som informasjonssikkerhetsleder, tre år som personvernombud og 5 år som CISSP-sertifisert, er målet mitt å hjelpe alle typer organisasjoner, private som offentlige. Hjelpe ledere med å håndtere det stadig større gapet mellom behovet for digitalisering og den økende mengden krav til styring, risikohåndtering og etterlevelse.