Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

43 - Nina Hoddø Bakås

Er informasjonssikkerhet et krav fra investorer?

 
43_Nina_Bakaas.jpg

SPOR

Skytjenester / anskaffelser

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Tirsdag, 12:00-12:30


 

Masterstudent, NTNUs Entreprenørskole og Daglig leder og grunnlegger, Adall

Om Foredraget

Cyberangrep eller databrudd kan påvirke et selskap på flere måter, hvor alle påvirker økonomien, ved bøter, kostnader ved reparering, nedetid eller fall i aksjekurs. Dette kan i verste fall påvirke en nylig investering til å gå til noe annet enn hva den var tenkt for i selskapet. Masteroppgaven til Nina ser på hvorvidt en investor undersøker det potensielle porteføljeselskapets informasjonssikkerhet og om dette er med på å påvirke investeringen.

Om foredragsholderen

Nina har en bachelorgrad i informatikk fra Universitetet i Oslo og en mastergrad fra NTNUs Entreprenørskole. De største interessene fra disse feltene er informasjonssikkerhet og personvern og hvordan dette påvirker forretningsutvikling og finansen i et selskap.