Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

46 - Bente Hoff

Tillit i cyberdomenet, NSM om offentlig-privat samarbeid

 
6_bente_hoff.jpg

SPor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Tirsdag, 12:00 - 12:30


 

Avdelingsdirektør Bente Hoff, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

TBA.