Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

47 - Ole Kasper Olsen

Kvantedatamaskiner og kryptoløsninger

 
47_Ole_Kasper_Olsen.jpg

SPOR

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Tirsdag, 12:30 - 13:00


 

Ole Kasper Olsen, forsker NSM

Om Foredraget

Det har i de senere år dannet seg konsensus om at kvantedatamaskiner vil kunne bygges i overskuelig fremtid. Bare muligheten for at dette kan skje vil medføre store konsekvenser for hvordan vi velger kryptografiske mekanismer i våre løsninger over de neste 10 år. Dette gjelder anvendelser med nasjonal sikkerhetsmessig betydning, men også i løsninger for næringslivet og for privatpersoner.

Foredraget vil søke å belyse problemstillingene kvantedatamaskiner reiser, og hvordan en kan forsøke å håndtere den store risikoen kvantedatamaskinene representerer for sikkerheten i all vår digitale kommunikasjon.

Om foredragsholderen

Ole Kasper Olsen arbeider som forsker i NSMs seksjon for kryptoutvikling, og har 12 års erfaring med evaluering og sertifisering av kryptosystemer for høygraderte anvendelser.