Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

48 - Audun Jøsang

Digital trusseletterretning

 
ManglerBildeAvPerson.png

SPOR

Opplæring

Hvor?

Scandic Victoria kongressal 1

NÅR?

Tirsdag, 12:30-13:00


 

Audun Jøsang, UiO

Om Foredraget

Digital trusseletterretning, også kalt CTI (Cyber Threat Intelligence), er bevisbasert kunnskap om cyber-trusler. Mangelen på koordinert og effektiv innsamling og analyse av CTI er et alvorlig problem fordi det gjør det enkelt for angripere å kjøre angrep mot flere mål i form av kampanjer. Dette foredraget argumenterer for å styrke cybersikkerhet ved å opprette en ICTI (Infrastructure for CTI) som automatiserer innsamlingen, utveksling og analysen av praktisk CTI. Dette vil gjøre det mulig for forsvarere å operere som en koordinert allianse og respondere med cyber-relevant hurtighet. Her ser vi et stort potensial som UiO forsker på, bl.a. i prosjektet Oslo Analytics. Utveksling av digital trusseletterretning foregår allerede, men er i stor grad en manuell aktivitet som ikke skalerer til det økende antallet avanserte cybertrusler.

Om foredragsholderen

Audun er prosjektleder for flere forskningsprosjekter innen cybersikkerhet.