Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

52 - John Arild Amdahl Johansen

Fra Honk Kong (!) til EOS-utvalget – ufrivillig komikk i sikkerhetsverdenen

 
52_John_Arild_Johansen.jpg

SPOR

Sikkerhetskultur

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Tirsdag, 12:30-13:00


 

John Arild Amdahl Johansen, CISO/DPO, Gjensidige Bank

Om Foredraget

Foredragsholder er opptatt av at sikkerhet og personvern faktisk kan være morsomt og til allmenn forlystelse. Han har i en årrekke holdt foredraget «Humor i sikkerhetsarbeidet – morsomt eller bare latterlig?». Dette er en oppdatert versjon som bl.a. også omfatter pussige situasjoner relatert til GDPR og andre sikkerhetsrelaterte områder.

Om foredragsholderen

John Arild Amdahl Johansen er Informasjonssikkerhetsleder (CISO) og Personvernombud (DPO) i Gjensidige Bank og har over 25 års erfaring innen informasjonssikkerhet fra både offentlig og privat sektor. Han har vært mangeårig styreleder og styremedlem i nettopp ISF) og leder av Styringsgruppen for Normen. John Arild har jobbet med det meste av sikkerhetsområdet, men spesielt glad i sertifiserte styringssystemer – noe som kanskje er litt ufrivillig komisk bare det?