Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

55 - Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSS)

Beskrivelse av senteret, tjenester som tilbys, samarbeid med eksterne og siste status.

 
ManglerBildeAvPerson.png

spor

NSM

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Tirsdag, 14:30 - 15:00


 

TBA.

Om Foredraget

TBA.

Om foredragsholderen

TBA.