Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

6 - Kjetil Nilsen

Rikets sikkerhet

 
6_Kjetil_Nilsen.jpg

hvor?

Scandic Lillehammer Hotel

når?

Mandag, 16:30 - 17:00


 

Kjetil Nilsen, Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Om foredraget

Året 2019 er et milepælsår for Nasjonal sikkerhetsmyndighet på mange områder. Ny statsråd og ny departementstilhørighet, iverksetting av ny sikkerhetslov og etablering av nasjonalt cybersikkerhetssenter. Hva innebærer dette og hva vil det ha å si for norske virksomheter?

Dette og andre viktige temaer kommer til å bli adressert under oppdateringen fra NSM.

Om foredragsholderen

Kjetil Nilsen er direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han er politiutdannet, jurist fra UiO, Master of Management fra BI, og NATO Defence College. Nilsen har mer enn 25 års bakgrunn fra Politiet, bl.a. fra lederstillinger i Asker og Bærum politidistrikt og Politidirektoratet, samt fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hvor han var operativ sjef.