Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

6 - Bente hoff

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

 
6_bente_hoff.jpg

Spor

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Tirsdag, 09:00 - 09:30


 

Bente Hoff, avdelingsdirektør NCSC

Om Foredraget

I 2019 blir Nasjonalt cybersikkerhetssenter offisielt åpnet. Senteret er en del av nasjonal sikkerhetsmyndighet og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Det vil være et nasjonalt kontaktpunkt og «nav» for cybersikkerhet, skal samle sentrale cyberressurser i NSM, og vil samarbeide tett med aktører i næringsliv, eiere av kritisk infrastruktur, grunnleggende nasjonale funksjoner og andre offentlige myndigheter som politiet og etterretningstjenesten. Vi vil presentere en oppdatering og status fra cybersikkerhetssenteret, inkludert sentrale tjenester og leveranser.

nsm.stat.no/NCSS/ncss-om/

Om foredragsholderen

Bente Hoff er avdelingsdirektør i NSM med ansvar for Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Hun har mer enn tjue års erfaring med digitalisering og cybersikkerhet i både privat og offentlig sektor. Hun er sivilingeniør fra NTH og har en mastergrad i teknologiledelse..