Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

61 - Leif Tore Løvmo

Sikkerhetskultur og styringssystem

 
Leif Tore Løvmo

Leif Tore Løvmo

spor

Sikkerhetskultur

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Tirsdag, 15:00-15:30


 

Leif Tore Løvmo, NAV

Om Foredraget

Peter Druckers kjente frase "Culture eats strategy for breakfast" gjelder også for it-sikkerhet. Man kan lage styringssystemer, gjennomføre opplæring, ha omfattende malsett og krav, men om man ikke har god sikkerhetskultur, ender man fort opp med å slite i motbakke i jobben med sikkerhet.

 NAV IT har endret seg mye de siste årene og beveger seg fra tradisjonell hierarkisk organisasjon til å organisere seg i tverrfaglige team med kontinuerlige leveranser. Teamene er ansvarlig for sikkerheten. Samtidig med dette er det jobbet med hvordan risikovurderinger gjennomføres. Fokuset har vært å få til god sikkerhetskultur, få risikovurderingene til å bli en arena for godt samarbeid og god dialog mellom forskjellige miljøer.

 Dette har gitt gode resultater og vi erfarer at vi kan kombinere bygging av sikkerhetskultur, med gjennomføring av risikovurderinger og styringssystemet.

Om foredragsholderen

Leif jobber i dag som sikkerhetsarkitekt i NAV, med fasilitering av risikovurderinger, personvern, sikkerhetskultur og metodeverket for dette. Har over 20 års erfaring fra Forsvaret med teknologi, sikkerhet og styring fra lavgraderte til kritiske høygraderte informasjonssystemer i inn- og utland.