Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

63 - NTNU

University of Florida

 
ManglerBildeAvPerson.png

spor

NTNU

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Tirsdag, 14:30 - 15:00


 

TBA.

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

TBA.