Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

63 - My T. Thai / Yier Jin

A presentation of The Warren Nelms Institute for the Connected World / How can LEGO help IoT Design and Security?

 
ManglerBildeAvPerson.png

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Tirsdag, 14:30 - 15:00


 

Professor My T. Thai, Assoc. Director, and Yier Jin, The Warren Nelms Institute for the connected world, University of Florida.

Om Foredraget

NTNU CCIS har sammen med sine partnere laget et parallelt, åpent og gratis programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet rettet mot allmenheten, studenter, skoleelever, fagfolk og media.