Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

64 - Sylvia Kregnes

Ny sikkerhetslov - hva og hvordan?

 
64_Sylvia_Kregnes.png

Spor

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Tirsdag, 15:00 - 15:30


 

Sylvia Kregnes, Seniorrådgiver NSM

Om Foredraget

I foredraget «Ny sikkerhetslov – hva og hvordan?” vil Sylvia snakke om hva som er nytt, hva som er tilsynelatende nytt og hva som ikke er nytt i ny sikkerhetslov.

Ny sikkerhetslov fra 1. januar 2019

Om foredragsholderen

Sylvia Kregnes jobber for tiden som jurist i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun er advokat og har bred erfaring fra bl.a. advokatfirmaet BAHR og rettsavdelingen i Utenriksdepartementet. Hun har de siste årene jobbet med problemstillinger knyttet til sikkerhetsloven og har omfattende kompetanse innen fagområdet. I forbindelse med ny sikkerhetslov har hun holdt en rekke foredrag om innholdet i ny lov og hvordan den treffer virksomheter.