Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

65 - Bjarte M. Østvold

Data-drevet autentisering for mobile tjenester

 
Bjarte M. Østvold

Bjarte M. Østvold

spor

Opplæring

Hvor?

Scandic Victoria kongressal 1

NÅR?

Tirsdag, 15:00-15:30


 

Bjarte M. Østvold, Norsk Regnesentral

Om Foredraget

Autentisering til mobile tjenester gjøres i dag i stor grad ved hjelp av passord, men brukere glemmer passord og trenger kundestøtte. Noen tjenester bruker fingeravtrykk, men ulempen er at brukeren må foreta en aktiv handling for å autentisere. I Awesome Possum-prosjektet bruker vi data fra mange ulike sensorer (akselerometer, Bluetooth, Wifi, o.a.) på mobiltelefonen for å passivt autentisere brukere, dvs. uten at brukeren gjøre noe mer enn å bruke selve tjenesten.

Basert på innsamlede data fra Telenor-brukere i Norge har vi, ved hjelp av maskinlæring, laget modeller for autentisering med mål om å få en autentisering som er like sikker som passord. Autentisering drevet av brukerdata har blitt studert tidligere, men da i kontrollerte forsøk med et lite antall brukere. Vi har data fra normal bruk for ti tusen brukere og har planer om å integrere modellene i en kommersiell løsning for Telenor Digital.

Om foredragsholderen

Bjarte M. Østvold leder forskningsgruppen Informasjonssikkerhet på Norsk Regnesentral der han jobber med sikkerhet, formelle metoder og maskinlæring i prosjekter for norsk næringsliv og EU. Han har en doktorgrad i datateknikk fra NTNU i 1999 innen tema maskinlæring for programsyntese.