Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

66 - Mads Henriksveen

Beyond 2048 (bits RSA)

 
Bjarte M. Østvold

Spor

Incident response

Hvor?

Kinoen sal 1

NÅR?

Tirsdag, 15:00-15:30


 

Mads Henriksveen, Fagansvarlig CA & eID, Buypass AS

Om Foredraget

RSA er i dag den mest brukte algoritmen for asymmetrisk kryptografi og en nøkkellengde på 2048 bits er gjeldende beste praksis. Men det er ikke lenge før denne bør erstattes av sterkere kryptografi og hvilke alternativer har vi da?

Vi kan fortsette med RSA og øke nøkkellengden - eller vi kan skifte til mer «lettbente» kryptografiske algoritmer basert på elliptisk kurve kryptografi (ECC). I bakgrunnen truer kvantedatamaskiner som vil utgjøre en trussel mot all bruk av asymmetrisk kryptografi basert på både RSA og ECC. Hva gjør vi når dette er en realitet.

Buypass er en tilbyder av elektronisk identifikasjon og tillitstjenester som i stor grad baserer seg på bruk av asymmetrisk kryptografi. Foredraget vil gi et innsyn i hvordan Buypass tenker på dette området samt hvilke utfordringer de ser både i sin egen rolle som leverandør av tillitstjenester og for brukere og konsumenter av tjenestene.

Om foredragsholderen

Hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Oslo og mer enn 30 års arbeidserfaring fra IT-bransjen med fokus på systemutvikling og IT-sikkerhet. Har de siste 20 årene jobbet med kryptografi, PKI og elektronisk ID/signatur og er fagansvarlig for CA & eID-området i Buypass