Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

67 - Henrik Vignes

Hva bør et styremedlem vite om forsikring av cyberrisiko?

 
67_Henrik_Vignes.jpg

spor

Sikkerhetsledelse

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Tirsdag, 15:00 - 15:30


 

Henrik Vignes, Financial Lines Practice Leader, Marsh forsikringsmegler

Om Foredraget

Henrik vil belyse styrets ansvar i forhold til cyberrisiko og se dette opp i mot aksjeloven Kapittel 17, Erstatning. Han vil også berøre styreansvarsforsikring, cyberforsikring og profesjonsansvarsforikring som er sentrale dekninger styret og ledelsen i virksomhetene må vurdere i forbindelse med cyberrisiko. Dette både for å sikre virksomheten og sitt personlig ansvar.

Om foredragsholderen

Henrik Vignes, Financial Lines Practice Leader, Marsh forsikringsmegler