Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

7 - Representanter fra offentlig sektor og utdanning

Digital sikkerhet som allmennkunnskap

 
ManglerBildeAvPerson.png

Spor

Opplæring

Hvor?

Scandic Victoria kongressal 1

NÅR?

Tirsdag, 09:00-10:30


 

Om foredraget

Nasjonal strategi for digital sikkerhet nevner kompetanse i informasjonssikkerhet som et av de viktigste satsningsområdene, og det fins flere initiativer for integrering av cybersikkerhet i skole og utdanningen. Vi planlegger et spor med innledere/foredrag og paneldebatt på Sikkerhetsfestivalen 2019 på Lillehammer for å presentere og diskutere disse initiativene. Eksempler på initiativer er: CyberSmart et undervisningsopplegg for lærere i videregående skole, der eksperter gir opplæring i cybersikkerhet til lærere, slik at lærerne deretter underviser elever på egen skole, eventuelt med assistanse fra ekspertene. CyberSmart organiseres av Rogaland Fylkeskommune, NVE, NSM, UiO, NTNU, Forsvarets ingeniørhøyskole og NorSIS. CyberSmart er inspirert av GenCyber som er et tilsvarende program i USA som har eksistert i mange år.

Stortingsmelding 38 (2016–2017) IKT-sikkerhet - Et felles ansvar ble behandlet 10. april 2018. Et av de viktigste vedtakene Stortinget fattet er at alle relevante ingeniør- og teknologiutdanninger skal ha informasjonssikkerhet inn i studiene. Som et følge av stortingsmeldingen ble revidert forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning vedtatt i mai 2018, og en arbeidsgruppe etablert for å definere en kompetansestrategi for IKT-sikkerhet i teknisk utdanning spesielt, og i høyere utdanning generelt. Disse initiativene er essensielle for en langsiktig heving av kompetanse i digital sikkerhet i tråd med ny Nasjonal strategi for digital sikkerhet. Nåværende initiativer kommer fra ulike hold, og det er interessant å diskutere hvilken rolle KD ønsker å ta i dette landskapet.

Om foredragsholderenE

Arrangører og foredragsholdere er representanter fra offentlig sektor og utdanning, Bodil Ellen Grødem. Bodil vil snakke om erfaringer fra CyberSmart-prosjektet. Bodil er leder for CyberSmart prosjektet som har arrangert cyercamp for lærere siden 2018.

Mona Strøm Arnøy avdelingsdirektør for Kommunikasjon, NSM, og styreleder for CyberSmart. Mona vil snakke om NSMs forskjellige initiativ for å definere informasjonssikkerhet som en allmennkunnskap.

Anders Andersen professor, UiT, og leder for arbeidsgruppe for kompetansestrategi for IKT- sikkerhet, oppnevnt av KD.

Mette Mo Jakobsen seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet (UHR). Mette vil snakke om hvordan UHR jobber for å få sikkerhetskompetanse inn i høyere utdanning.

Ola Berge, PhD, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet - Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder. Representerer KD og vil snakke om nasjonal strategi for digital sikkerhet som en del av høyere utdanning, i videregående skole, og på barne- og ungdomstrinnet.

Moderator: Audun Jøsang professor, UiO.