Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

70 - NTNU

NTNU CCIS Programspor

 
ManglerBildeAvPerson.png

spor

NTNU

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Tirsdag, 15:00 - 15:30


 

TBA.

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

TBA.