Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

71 - NSM

Nasjonalt deteksjonssystem for digital infrastruktur – en ny generasjon

 
ManglerBildeAvPerson.png

spor

NSM

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Tirsdag, 15:30 - 16:00


 

TBA.

Om Foredraget

TBA.

Om foredragsholderen

TBA.