Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

77 - Richard Riley

International Cyber Security Cooperation

 
ManglerBildeAvPerson.png

Spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Tirsdag, 15:30 - 16:00


 

Deputy Chief of Mission Richard Riley, US Embassy Norway

Om Foredraget

NTNU CCIS har sammen med sine partnere laget et parallelt, åpent og gratis programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet rettet mot allmenheten, studenter, skoleelever, fagfolk og media.

Om foredragsholderen

Innleder fra den amerikanske ambassade.