Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

77 - Innleder fra den amerikanske ambassade

International Cyber Security Cooperation

 
ManglerBildeAvPerson.png

Spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Tirsdag, 15:30 - 16:00


 

Innleder fra den amerikanske ambassade.

Om Foredraget

NTNU CCIS har sammen med sine partnere laget et parallelt, åpent og gratis programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet rettet mot allmenheten, studenter, skoleelever, fagfolk og media.

Om foredragsholderen

Innleder fra den amerikanske ambassade.