Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

84 - Olav S. Jørgensen

NTNU CCIS Programspor

 
ManglerBildeAvPerson.png

SPOR

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Tirsdag, 16:00 - 16:30


 

Avdelingsdirektør Olav S. Jørgensen, KRIPOS NC3.

Om Foredraget

NTNU CCIS har sammen med sine partnere laget et parallelt, åpent og gratis programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet rettet mot allmenheten, studenter, skoleelever, fagfolk og media.

Om foredragsholderen

TBA.