Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

85 - Datatilsynet

Muligheter og utfordringer med kunstig intelligens

 
Nils Damm Christophersen

Nils Damm Christophersen

IMG_3180.jpg

Spor

Personvern

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 09:00-09:50


 

Spor: Personvern i Kunstig intelligens = etiske regler og innebygd personvern

Om Foredraget

Refleksjonssamtale med:

  • Fra en maskinteknisk ståsted - Nils Damm Christophersen, professor v/Institutt for informatikk IFI, UiO.

  • Fra en journalistisk vinkel - Frank Gander redaktør for dokumentar og samfunn i NRK

  • Fra et perspektiv om persontilpasset medisin - Lee Andrew Bygrave, Professor v/Senter for rettsinformatikk, UiO.

Hver deltager får 5 minutter der de presenterer muligheter og utfordringer med kunstig intelligens inne sitt fagfelt. Deretter snakker vi sammen med innspill fra salen, om mulighetene som ligger der og utfordringene.

Moderator: Datatilsynet

KI i form av dype nevrale nett er i ferd med å revolusjonere data analyse generelt og områder som språkteknologi og bildeanalyse spesielt. Men som ofte med nye teknologier er det nok mange overdrevne forventninger. Foredraget vil skissere noen begrensninger ved dagens teknologi og noen forutsetninger som bør være til stede for å sikre vellykkede anvendelser,

Pause 10 min – sceneskift

Om foredragsholderen

Nils Damm Christophersen, Professor emeritus, Institutt for informatikk (IFI), Universitetet i Oslo
Min bakgrunn er innen kybernetikk og anvendt statistikk samtidig som jeg har hatt en stor interesse for innovasjon og entreprenørskap innen akademia. Den sentrale teknologien i dag innen KI er det som kalles dype nevrale nett. Det har vært interessant å følge denne teknologien over mer enn 20 år med opp- og nedturer. Sentrale gjennombrudd kom for 6-7 år siden og har gitt imponerende resultater på mange områder. Jeg er opptatt av å forstå mer av hva det kan være realistisk å oppnå i ulike praktiske anvendelser innen en forsvarlig etisk ramme og at et slik forståelse formidles til våre studenter og diskuteres med dem.

Frank Gander redaktør for dokumentar og samfunn i NRK.

Lee Andrew Bygrave, Professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

I over tre tiår har han forsket på og bidratt til utvikling av regulatorisk politikk vedr. bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Han har vært rådgiver for bl.a. EU-kommisjonen, Nordisk Ministerråd og Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, og har sittet i flere offentlige utvalg, inkl. IKT-sikkerhetsutvalget og Personvernkommisjonen. Han leder for tiden to store forskningsprosjekter: VIROS (Vulnerability in the Robot Society), som studerer rettslige og etiske utfordringer knyttet til økende bruk av «smarte» roboter; og SIGNAL (Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law), som omhandler datasikkerhet i et rettslig perspektiv. Lee har ellers publisert en rekke bøker om personvern, datasikkerhet og styring av internett. Han er medredaktør og medforfatter av en omfattende kommentarutgave om EUs personvernforordning – The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary – som Oxford University Press skal publisere i desember.