Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

85 - Datatilsynet

Muligheter og utfordringer med kunstig intelligens

 
Nils Damm Christophersen

Nils Damm Christophersen

Spor

Personvern

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 09:00-09:50


 

Spor: Personvern i Kunstig intelligens = etiske regler og innebygd personvern

Om Foredraget

Refleksjonssamtale med:

  • Fra en maskinteknisk ståsted - Nils Damm Christophersen, professor v/Institutt for teknologi IFI, UiO.

  • Fra en journalistisk vinkel - Frank Gander redaktør for dokumentar og samfunn i NRK

  • Fra et perspektiv om persontilpasset medisin - Lee Andrew Bygrave, Professor v/Institutt for privatrett, UiO.

Hver deltager får 5 minutter der de presenterer muligheter og utfordringer med kunstig intelligens inne sitt fagfelt. Deretter snakker vi sammen med innspill fra salen, om mulighetene som ligger der og utfordringene.

Moderator: Datatilsynet

KI i form av dype nevrale nett er i ferd med å revolusjonere data analyse generelt og områder som språkteknologi og bildeanalyse spesielt. Men som ofte med nye teknologier er det nok mange overdrevne forventninger. Foredraget vil skissere noen begrensninger ved dagens teknologi og noen forutsetninger som bør være til stede for å sikre vellykkede anvendelser,

Pause 10 min – sceneskift

Om foredragsholderen

Nils Damm Christophersen, Professor emeritus, Institutt for informatikk (IFI), Universitetet i Oslo
Min bakgrunn er innen kybernetikk og anvendt statistikk samtidig som jeg har hatt en stor interesse for innovasjon og entreprenørskap innen akademia. Den sentrale teknologien i dag innen KI er det som kalles dype nevrale nett. Det har vært interessant å følge denne teknologien over mer enn 20 år med opp- og nedturer. Sentrale gjennombrudd kom for 6-7 år siden og har gitt imponerende resultater på mange områder. Jeg er opptatt av å forstå mer av hva det kan være realistisk å oppnå i ulike praktiske anvendelser innen en forsvarlig etisk ramme og at et slik forståelse formidles til våre studenter og diskuteres med dem.

Frank Gander redaktør for dokumentar og samfunn i NRK