Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

85 - Datatilsynet

Muligheter og utfordringer med kunstig intelligens

 
Nils Damm Christophersen

Nils Damm Christophersen

Lee Andrew Bygrave

Lee Andrew Bygrave

Martin Gundersen

Martin Gundersen

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Spor

Personvern

Hvor?

Kulturhuset Banken festsalen

NÅR?

Onsdag, 09:00-09:50


 

Spor: Personvern i Kunstig intelligens = etiske regler og innebygd personvern

Om Foredraget

I hvilken grad kan kunstig intelligens (KI) treffe beslutninger og erstatte det menneskelig skjønn? Hvordan skal vi sørge for at slike beslutninger er mest mulig åpne, rettferdige og etisk riktige?» Kom og hør hva ekspertene mener er muligheter og utfordringer med KI. Datatilsynet har et eget spor om KI og Personvern på Sikkerhetsfestivalen 2019. Meld dere på spor!! https://sikkerhetsfestivalen.no/

Algoritmene i kunstig intelligens eier ikke sunn fornuft. De er laget av mennesker, og vi gjør feil og ser ikke alltid rekkevidden av det vi programmerer. Likevel kan man få inntrykk fra enkelte i helsesektoren at nettopp kunstig intelligenser er svaret på et friskere, lengre og lykkeligere liv. All medisin som vi putter inn i kroppen testes i 4-5 år før den kommer på markedet, men hvilke krav stilles til testing av teknologi før den benyttes innen medisin? Rulles teknologien bare ut i en app som øver seg på ekte data for å bli bedre? Er vi som pasienter komfortable med det?

Noen algoritmene er laget for å lede, påvirke og profilere målgruppen, og gir dermed selskapene makt. Mange frykter at algoritmer kan opptre uetiske, er skapt for manipulere og å gjøre oss avhengig. En algoritme vil fort kunne betegnes som en forretningshemmelighet. Gjelder da krav om innsyn og er det mulig å avdekke virksomhetens hensikt bak algoritmene? Hva med krav fra GDPR og offentlighetslova, vil den fungere med KI? Til oss kommer Nils Damm Christophersen, professor v/Institutt for informatikk IFI, UiO, Martin Gundersen, journalist skrivende vaktsjef NRKbeta, Lee Andrew Bygrave, Professor v/Institutt for privatrett, UiO og Bjørn Erik Thon, Direktør i Datatilsynet skal reflektere over muligheter og utfordringer med KI.

Pause 10 min – sceneskift

Om foredragsholderen

Nils Damm Christophersen, Professor emeritus, Institutt for informatikk (IFI), Universitetet i Oslo
Min bakgrunn er innen kybernetikk og anvendt statistikk samtidig som jeg har hatt en stor interesse for innovasjon og entreprenørskap innen akademia. Den sentrale teknologien i dag innen KI er det som kalles dype nevrale nett. Det har vært interessant å følge denne teknologien over mer enn 20 år med opp- og nedturer. Sentrale gjennombrudd kom for 6-7 år siden og har gitt imponerende resultater på mange områder. Jeg er opptatt av å forstå mer av hva det kan være realistisk å oppnå i ulike praktiske anvendelser innen en forsvarlig etisk ramme og at et slik forståelse formidles til våre studenter og diskuteres med dem.

Lee Andrew Bygrave, Professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. I over tre tiår har han forsket på og bidratt til utvikling av regulatorisk politikk vedr. bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Han har vært rådgiver for bl.a. EU-kommisjonen, Nordisk Ministerråd og Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, og har sittet i flere offentlige utvalg, inkl. IKT-sikkerhetsutvalget og Personvernkommisjonen. Han leder for tiden to store forskningsprosjekter: VIROS (Vulnerability in the Robot Society), som studerer rettslige og etiske utfordringer knyttet til økende bruk av «smarte» roboter; og SIGNAL (Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law), som omhandler datasikkerhet i et rettslig perspektiv. Lee har ellers publisert en rekke bøker om personvern, datasikkerhet og styring av internett. Han er medredaktør og medforfatter av en omfattende kommentarutgave om EUs personvernforordning – The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary – som Oxford University Press skal publisere i desember.

Martin Gundersen er skrivende vaktsjef i NRKbeta hvor han skriver om blant annet personvern og IT-sikkerhet.

Bjørn Erik Thon er en norsk jurist og forfatter. Siden 2. august 2010 har han vært direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010.