Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

86 - Karin Bernsmed

Sikre løsninger for digital kommunikasjonen mellom fly og bakke

 
Kari Bernsmed

Kari Bernsmed

spor

Kritisk infrastruktur

Hvor?

Kinoen sal 5

NÅR?

Onsdag, 09:00-09:30


 

Karin Bernsmed, SINTEF

Om Foredraget

I dag kommuniserer pilot og flygeleder for det meste muntlig. Men flyene har ogsåmuligheten til å bruke en VHF datalink til å utveksle enkle instruksjoner og informasjon via tekst. Nå jobbes det for fullt rundt om i Europa for at luftfarten skal få større digital kapasitet ved bruk av satellitt-tjenester. Men digitalisering er ikke risikofritt – større anvendelse av datalink til flyenes styringssystemer øker angrepsflaten og åpner opp for nye typer av trusler som luftfartsbransjen ikke er vant med å håndtere. 

I fjor leverte SINTEF en ny generasjon av autentiseringsløsning for sikker datakommunikasjon mellom fly og bakke via satellitt. Denne skal nå sertifiseres, installeres og benyttes i kommersiell flytrafikk over hele verden. I dette foredraget vil jeg presentere en rekker erfaringer vi gjort oss under forsknings og utviklingsprosessen; fra snodige krav fra sluttbrukerne til strenge krav fra sertifiseringsmyndighetene og hvordan man kan lage sikker programvare for en meget konservativ bransje når "patching" og oppdateringer er ukjente begreper.

Om foredragsholderen

Karin Bernsmed er seniorforsker ved SINTEF Digital. Hun har en Ph.D. fra NTNU, hvor hun også er førsteamanuensis II. Karin har lang erfaring innen informasjonssikkerhet, særlig med trussel- og risikovurderinger, kravutvikling og design av sikre og robuste systemer. Hun har deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen cyber-sikkerhet. Hun er sertifisert som ISO/IEC 27001 Lead Implementer.