Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

91 - Anne Herseth Barlo

Beredskap og sårbarhet i helse- og omsorgssektoren

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Onsdag, 09:00-09:30


 

Anne Herseth Barlo, Prosjektdirektør, Helsedirektoratet

Om Foredraget

Helse- og omsorgstjenesten blir ofte berørt i kriser av nasjonal karakter. I slike tilfeller vil Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ha et sentralt ansvar og delegerer gjerne til Helsedirektoratet å koordinere den nasjonale helseberedskapen, som skal sikre at vår sektor løser samfunnsansvaret også under kriser.

Om foredragsholderen

Kort om meg: mangeårig leder i offentlig og privat helsevirksomhet, sykepleier, tidl. Helsebyråd, leder av Oslos helse- og sosialkomite, dir. employer branding og annen HR-erfaring.