Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

91 - Direktoratet for e-helse

Helsestasjon - møtet mellom pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 09:00-13:00


 

Om Foredraget

Helsesektoren behandler personopplysninger om hele Norges befolkning, og helsetjenesten som helhet er særdeles viktig for den nasjonale beredskapen i krise og krigssituasjoner. Digitale løsninger binder helsenorge sammen og skaper en effektiv helsetjeneste. Hvilke konsekvenser har det dersom helseopplysningen til befolkningen kommer på avveie, eller ikke er tilgjengelige? Kan eksterne trusselaktører sette helseberedskapen ut av spill?

Om foredragsholderen

Mangler informasjon.