Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

92 - NTNU

NTNU CCIS Programspor

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 09:00-09:30


 

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

Mangler informasjon