Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

92 - Roger Ølstad

TINE sikkerhetsstrategi 2025 – informasjonssikkerhet i en kompleks og teknisk fremoverlent organisasjon (SIKKERHETSLEDELSE)

 
Kari Bernsmed

spor

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Onsdag, 09:00-09:30


 

Informasjonssikkerhetsleder Roger Ølstad, TINE.

Om Foredraget

NTNU CCIS har sammen med sine partnere laget et parallelt, åpent og gratis programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet rettet mot allmenheten, studenter, skoleelever, fagfolk og media.

Om foredragsholderen

Informasjonssikkerhetsleder Roger Ølstad, TINE.