Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

96 - Eli Sofie Amdam / Maja Charlotte Otnes

Reisen til ISMS

 
Eli Sofie Amdam

Eli Sofie Amdam

Maja Charlotte Otnes

Maja Charlotte Otnes

spor

Sikkerhetsledelse

Hvor?

Kinoen sal 2

NÅR?

Onsdag, 09:30-10:00


 

Eli Sofie Amdam & Maja Charlotte Otnes, Transcendent Group og Storebrand

Om Foredraget

Det er mange gode argumenter for å implementere et styringssystem for informasjonssikkerhet, men å forstå hvordan man kommer dit og hvordan man får det til å fungere over tid er kanskje ikke alltid så tydelig. Dette er et erfaringsforedrag fra et prosjekt som har etablert og implementert ISMS hos Storebrand hvor vi deler erfaringer fra prosjektet, diskuterer hvilke fordeler man har oppnådd ogutfordringer prosjektet har møtt underveis.

Om foredragsholderene

Maja har jobbet med informasjonssikkerhet og risikostyring siden 2014. Hovedsakelig har hun erfaring fra finanssektoren, først som konsulent og nå som ansatt i Konsernsikkerhet hos Storebrand.  

Eli Sofie har snart 10 års erfaring innen informasjonssikkerhet, både fra offentlig sektor i Difi og som konsulent i EY og nå i Transcendent Group.