Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

97 - Philip Nur

Har innbyggerne tillit til helsetjenesten i Norge?

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Verdensteateret

NÅR?

Onsdag, 09:30-10:00


 

Philip Nur, Nasjonal e-helsemonitor

Om Foredraget

Direktoratet for e-helse har foretatt en innbyggerundersøkelse der vi blant annet har spurt om innbyggernes tillit til sektorens behandling av deres helsedata. Det er også gjennomført et arbeid med indikatorer for informasjonssikkerhet i sektoren. Kan disse arbeidene si noe om hvordan det står til med sikkerhet og personvern i helsesektoren?

Om foredragsholderen

Philip har bakgrunn som statsviter og har arbeidet med digitalisering i offentlig sektor innen en rekke områder. For tiden arbeider han med Nasjonal e-helsemonitor, der målet er å få opp indikatorer som reflekterer digitaliseringen av helsesektoren i Norge.