Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

97 - Ole Bryøen

Har innbyggerne tillit til helsetjenesten i Norge?

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 09:30-10:00


 

Ole Bryøen, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

Om Foredraget

Direktoratet for e-helse har foretatt en innbyggerundersøkelse der vi blant annet har spurt om innbyggernes tillit til sektorens behandling av deres helsedata. Det er også gjennomført et arbeid med indikatorer for informasjonssikkerhet i sektoren. Kan disse arbeidene si noe om hvordan det står til med sikkerhet og personvern i helsesektoren?

Om foredragsholderen

Mangler informasjon.