Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

97 - Direktoratet for e-Helse og Norsk Helsenett

 
Bjarte M. Østvold

spor

Helse

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 09:30-10:00


 

Om Foredraget

Helsesektoren behandler personopplysninger om hele Norges befolkning, og helsetjenesten som helhet er særdeles viktig for den nasjonale beredskapen i krise og krigssituasjoner. Digitale løsninger binder helsenorge sammen og skaper en effektiv helsetjeneste. Hvilke konsekvenser har det dersom helseopplysningen til befolkningen kommer på avveie, eller ikke er tilgjengelige? Kan eksterne trusselaktører sette helseberedskapen ut av spill? Mediebildet den siste tiden, med historier om avanserte trusselaktører som rammer sektoren, og historier om dødelig personvern viser at temaet er dagsaktuelt. Norge er tjent med gode, offentlige diskusjoner om hvordan helsetjenesten best mulig jobber med IKT-sikkerhet og personvern.

Om foredragsholderen

Mangler informasjon.