Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

98 - NTNU

NTNU CCIS Programspor

 
Kari Bernsmed

Spor

NTNU

Hvor?

Lokasjon: TBA

NÅR?

Onsdag, 09:30-10:00


 

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet.

Om foredragsholderen

Mangler informasjon