Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Bibliotek - Ivar Kjærem og Olav Sønsteby

Digital sikkerhet for seniorer

 
Ivar Kjærem

Ivar Kjærem

Olav Sønsteby

Olav Sønsteby

spor

NorSIS

Hvor?

Litteraturhuset Lillehammer

NÅR?

tirsdag, 12:00 - 13:00


 

Ivar Kjærem og Olav Sønsteby.

Om Foredraget

Ifølge den årlige NorSIS-rapporten, Nordmenn og digital Sikkerhetskultur, kom det i 2018 fra at det er ingen andre aldergrupper som føler seg så utrygge på nett som de eldre. Fire av ti nordmenn i aldersgruppen over 55 år føler at de ikke er i stand til å vurder hva som er utrygt eller trygt å gjøre på nett.

I en undersøkelse NorSIS har gjennomført blant seniorer over 65 år er det spesielt i denne gruppen et behov for mer tilrettelagt opplæring. Mer enn halvparten av de spurte ønsker lettere tilgang til tips og hjelp for å bruke internett sikkert. Nesten like mange er også bekymret for at de ikke klarer å henge med i den teknologiske utviklingen.

Foredraget vil gi en introduksjon til digital sikkerhet for seniorer, og fokuserer på trygg bruk av digitale tjenester. Foredraget vil også gi en kort introduksjon til den tilrettelagte opplæringen for seniorer som finnes på nettvett.no og det øvrige veiledningsmateriellet som NorSIS har publisert på nett.

Om foredragsholderen

Ivar har over 30-års tjeneste i Forsvaret med hovedvekt på arbeid med sikkerhet generelt, og informasjonssikkerhet spesielt. Han var med i etableringen av det som nå er Cyberforsvaret sikkerhetssenter, både som operasjonsoffiser og som sjef i avdelingen. Utover dette har han en bred erfaring innen sikkerhetsarbeid fra ulike stillinger i Forsvaret, sist som sikkerhetsleder i Cyberforsvaret med ansvaret for det helhetlige arbeidet med forebyggende sikkerhetstjeneste. Ivar er opptatt av å formidle kunnskap og gode holdninger til sikkerhet på en forståelig måte for alle. Ikke alle har interesse for teknologi og sikkerhet, men gjennom forståelig kommunikasjon om de trusler og sårbarheter som eksisterer, vil de aller fleste kunne sikre seg tilstrekkelig i hverdagen. Han vil i NorSIS ha hovedansvaret for videre utvikling av tjenesten NettVett, samt støtte de øvrige prosjektene som NorSIS driver.

Olav har 20 års erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid, i tillegg til IT- relatert arbeid i flere funksjoner. Olav har sett hvor viktig det er å ha en god sikkerhetskultur, slik at en forstår risikoer før en handler. I sine jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner har han påvirket til god sikkerhetskultur, for den enkelte ansatte, hos leverandører og samarbeidspartnere for virksomhetene han har jobbet i. virket til god sikkerhetskultur, for den enkelte ansatte, hos leverandører og samarbeidspartnere for virksomhetene han har jobbet i.