Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Er du sikker?:

Sikkerhet, opplæring og bevisstgjøring for barn og unge i den digitale hverdagen

 
torgeir+waterhouse.jpg
AudunDragland.png
LarsKlingenberg.jpg
Cathrine+Singstad.jpg

Hvor?

Kinoen sal 2

NÅR?

Tirsdag, 15:30 - 16:10


 

Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier, IKT-Norge og Lær Kidsa Koding
Cathrine Vånge Singstad, Consulting Manager Cyber Security Advisory, Sopra Steria
Audun Dragland, Consulting Sr Manager Cyber Security Advisory, Sopra Steria
Lars Klingenberg, Engineer Solution Building, Sopra Steria

Om Foredraget

Innhold utviklet for barne- og foreldremøter rundt omkring på landets grunnskoler, med faglig innhold  og historier fra virkeligheten.

Målgruppe: De som er opptatt av barn og unges møte med den digitale hverdagen, enten det er knyttet til jobb, privatliv, eller begge deler. Kanskje det er personer/virksomheter som også kunne tenke seg å bli en del av dette prosjektet.

Varighet: 40min

«Er du sikker?» er et samarbeidsprosjekt initiert av frivillige sikkerhets- og ildsjeler fra Sopra Steria, IKT-Norge og Lær Kidsa Koding. I prosjektet utarbeides et sikkerhetsprogram med faglig tyngde og kompetanse. Vi gir opplæring i teknologi, og har samtidig med nødvendige holdninger, for å lykkes med sikkerheten. Målgruppen er foreløpig ungdom 10-13. Programmaterialet, som er planlagt å være gratis, består av to uavhengige deler. Den ene er en serie med innhold utviklet for barne- og foreldremøter rundt omkring på landets grunnskoler, med foredrag, videoer, dialog og historier fra virkeligheten. Den andre delen skjer i klasserommet i løpet av skoletiden, eller som fritidsaktivitet, og består av interaktive aktiviteter for opplæring i teknologi og datasikkerhet.

Om foredragsholdeRNE

Torgeir har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse er også en ettertraktet foredragsholder og forfatter. Waterhouse er også en av grunnleggerne av den svært vellykkede norske bevegelsen Lær Kidsa Koding, hvis mål er å undervise barn i Norge å kode, både i skolen og gjennom private kodeklubber.

Cathrine prosjektleder for «Er du sikker?» prosjektet, og har de siste årene jobbet mye med sikkerhet og personvern knyttet blant annet til barn, teknologi, og sosiale medier. Hun er utdannet forvaltningsinformatiker, en kombinert grad i IT og juss, og brenner for digitalisering og personvern. Bakgrunnen hennes bidrar til en god forståelse av samspillet mellom teknologi og regelverk, som hun også har praktisert i yrkeslivet. 

Lars jobber som utvikler hos Sopra Steria og er opptatt av sikkerhet i sitt daglige arbeid. Han har lenge vært opptatt av å lære barn programmering, og dette har han gjort gjennom prosjektet Lær Kidsa Koding ved å starte lokale kodeklubber for barn og unge. Lars er glad i å undervise og liker godt å dele sin kunnskap og erfaringer med andre.

Audun jobber som sikkerhetsrådgiver og sikkerhetstester i Sopra Steria.  Nå jobber han som innleid CISO i en av Norges 20 største virksomheter, og som sikkerhetsarkitekt for et selskap innen kritisk infrastruktur. I tillegg sikkerhetsfagfeltet har Audun også jobbet som arkitekt og .NET utvikler i kundeprosjekter i 15 år.  Audun har avholdt workshops ved NTNU, UiO, UiB og UiS om praktisk sikkerhetstesting basert på OWASP Top 10. Presentasjonen "Live Hacking OWASP Top10" er avholdt på Booster og Sikkerhet og Sårbarhet.