Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Lunsjforedrag - Jørgen Dyrhaug

IKT-sikkerhet; Usynlig, ubegripelig og uhandterlig…?

 
JorgenDyrhaug.jpg

SPOR

Lunsjforedrag

Hvor?

Kinoen sal 2

NÅR?

Tirsdag, 13:30 - 14:00


 

Jørgen Dyrhaug, Strategisk cyber-sikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Om Foredraget

I løpet av drøye 20 år er IKT tatt i bruk i større eller mindre grad på de aller fleste områder, - skritt for skritt innen den enkelte bedrift/institusjon, - uten at man samtidig har tilstrebet noen samlet oversikt over IKT-avhengighet og samfunnsmessige konsekvenser. Hvorfor?

 Og hvordan kan det ha seg at de færreste, strengt tatt, er kompetente nok til å forstå utfordringene knyttet til bruk av IKT, samtidig som de aller fleste bruker IKT som om de faktisk skjønner hva de driver med? 

Og er det sikkert at hovedutfordringer er "dem", og ikke "oss"?

Om foredragsholderen

Jørgen Dyrhaug er utdannet sivilingeniør (Maskinlinjen) fra NTH. Han har jobbet mange år i Forsvarsdepartementet før han gikk over til NSM i begynnelsen av 2013.