Sikkerhetsfestivalen
Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Lunsjforedrag - Marie Moe

Lansering av referansenettverk for digital sikkerhet - Hvilke muligheter finnes i den Europeiske forskningsarenaen innen cybersikkerhet?

 
Marie-Moe-portrait-with-pacemaker.jpg

SPOR

NTNU

Hvor?

Kommunestyresalen, Lillehammer rådhus

NÅR?

Tirsdag, 13:00 - 14:30


 

Marie Moe, SINTEF DIGITAL

Om Foredraget

NTNU CCIS vil sammen med sine partnere lage et parallelt, åpent programspor som fokuserer cyber og digital sikkerhet. I dette foredraget vil du lære mer om hvilke muligheter som finnes for finansiering av forskning innen cybersikkerhet på den Europeiske forskningsarenaen. Et nylig opprettet forskningsnettverk for digital sikkerhet gjør at norske organisasjoner kan samarbeide med å dekke deltagelse i relevante EU-fora, støtte det norske Forskningsrådet med faglige innspill om cybersikkerhet, samt dele informasjon fra EU med det norske cybersikkerhetsmiljøet. Lunsjforedraget varer fra 13:00-13:30, det blir servering av lett lunsj med diskusjoner i etterkant.

Om foredragsholderen

Dr. Marie Moe er opptatt av samfunnssikkerhet og datasikkerhet i systemer som kan påvirke menneskers liv og helse. Hun har en mastergrad i matematikk/kryptografi, samt en doktorgrad i informasjonssikkerhet. Hun jobber som forskningsleder for informasjonssikkerhet ved SINTEF, og underviser ved NTNU. Hun er prosjektleder for et nyopprettet referansenettverk for digital sikkerhet, som lanseres for offentligheten i dette lunsjforedraget.

Vedleggsområde